شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

اوراکل (ADF(Application Development Framework یک چارچوب(Framework)  کلی می باشد که برروی استانداردهای Java EE و تکنولوژی های Open Source جهت سادگی و پیاده سازی سریع تر برنامه های Java EE ایجاد شده است که کاملا توسعه پذیر و قابل تنظیم بوسیله افزودن یا اصلاح کتابخانه ها می باشد. ADF وظایف را از طریق ایجاد سرویس […]

CardLayout پنجره ای را در نظر بگیرید که شامل چندین پنل می باشد که در یک زمان فقط یکی از این پنل ها قابل مشاهده می باشد،با استفاده از کلاس java.awt.CardLayout شما می توانید کامپوننتی را ایجاد کنید که فقط یکی از این پنل ها را در یک زمان نمایش دهد، مانند شکل زیر: زمانی […]

اطلاعات سخت افزاری CPU اطلاعات CPU شامل جزئیاتی  مثل معماری ، نام سازنده ، مدل ، تعداد هسته ها ، سرعت هرکدام از هسته ها و غیره است. برای دسترسی به چنین جزئیاتی درباره سخت افزار CPU در لینوکس، تعداد بسیار اندکی کامند برای این منظور وجود دارد که ما در اینجا بطور مختصر تعدادی […]

آرایه ها(Arrays)

آرایه محل داده ای است که برای ذخیره چندین مقدار از نوع یکسان استفاده می شود.بعنوان مثال فرض کنید که برنامه شما قرار است اسامی ۱۰ نفر را ذخیره کند مثل “Saeed” ، “Reza”،”Ali” و….بجای اینکه ۱۰ متغییر مختلف از نوع String تعریف کنیم می توانیم یک آرایه از نوع String با ظرفیت ۱۰ عنصر برای ذخیره سازی استفاده کنیم.


String [] friends = new String [10]; // Declare and instantiate array
friends[0] = "Saeed"; //Initialize the first element
friends[1] = "Reza"; //Initialize the second element
friends[2] = "Ali";
// Keep initializing the elements of the array here
friends[9] = "Amir"; //Initialize the last element

برای دسترسی به هریک از عناصر آرایه از ایندکس یا index استفاده می شود و اندیس یک آرایه از صفر و تا (n-1) است که n تعداد عناصر می باشد .لذا اولین عنصر آرایه همیشه در اندیس صفر قرار می گیرد.در هنگام تعریف یک آرایه شما می توانید براکت ها را بعد از نوع آرایه و یا بعد از اسم آرایه قرار دهید که هردو روش درست می باشد:


String friends[];
String[] friends;

قبل از اینکه بتوانید به آرایه مقداری را نسبت دهید بایستی اندازه آنرا بدانید.

اگر بخواهید آرایه ای داشته باشید که بتوانید اندازه آنرا بطور پویا تعیین کنید یعنی در شرایطی هستیدکه نمی دانید واقعا تعداد عناصری که می خواهید ذخیره کنید چندتاست جاوا دارای دسته ای از کلاس هاست که بهمین منظور استفاده می شوند و در پکیج java.util قرار دارند،کلاس هایی مانند ArrayList،HashMap و… که بعدا در مورد آنها صحبت خواهیم کرد.

public class FriendArray {
public static void main(String[] args) {
String [] friends = new String [10]; // Declare and instantiate array
friends [0] = "Saeed"; //Initialize the first element
friends [1] = "Reza"; //Initialize the second element
friends [2] = "Ali";
// ...
friends [8] = "Amir";
friends [9] = "Mohammad";
System.out.println("The third friend’s name is " + friends [2]);
System.out.println("The tenth friend’s name is " + friends [9]);
}
}

هر آرایه دارای خصیصه ای می باشد که با استفاده از آن می توان از طول یک آرایه مطلع شد.برای اینکه بدانید چند عنصر در یک آرایه قرار دارد از دستور زیر می توان آنرا بدست آورد:

int totalElements = friends.length;

اگر شما هنگامی که آرایه را تعریف می کنید از تمام مقادیر خانه های آن مطلع هستید می توانید مقداردهی آنرا همزمان انجام دهید،به روش زیر :

String [] friends = {"Saeed", "Reza", "Ali", "Masoud"};

آرایه ای رشته ای تعریف کردیم که دارای ۳عنصر می باشد.

آرایه های دوبعدی یا چندبعدی

برای اینکه بتوانیم آرایه ای ایجاد کنیم که اسم و شماره دوستانمون را در آن ذخیره کنیم از آرایه دوبعدی مانند مثال زیر استفاده می کنیم.

String friends [][] = new String [10][2];
friends[0][0] = "Saeed";
friends[0][1] = "732 111-2222";
friends[1][0] = "Reza";
friends[1][1] = "718 111-2222";

دیدگاه خود را به ما بگویید.