شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

اوراکل (ADF(Application Development Framework یک چارچوب(Framework)  کلی می باشد که برروی استانداردهای Java EE و تکنولوژی های Open Source جهت سادگی و پیاده سازی سریع تر برنامه های Java EE ایجاد شده است که کاملا توسعه پذیر و قابل تنظیم بوسیله افزودن یا اصلاح کتابخانه ها می باشد. ADF وظایف را از طریق ایجاد سرویس […]

CardLayout پنجره ای را در نظر بگیرید که شامل چندین پنل می باشد که در یک زمان فقط یکی از این پنل ها قابل مشاهده می باشد،با استفاده از کلاس java.awt.CardLayout شما می توانید کامپوننتی را ایجاد کنید که فقط یکی از این پنل ها را در یک زمان نمایش دهد، مانند شکل زیر: زمانی […]

اطلاعات سخت افزاری CPU اطلاعات CPU شامل جزئیاتی  مثل معماری ، نام سازنده ، مدل ، تعداد هسته ها ، سرعت هرکدام از هسته ها و غیره است. برای دسترسی به چنین جزئیاتی درباره سخت افزار CPU در لینوکس، تعداد بسیار اندکی کامند برای این منظور وجود دارد که ما در اینجا بطور مختصر تعدادی […]

آرگومانهای خط فرمان(command-line) + یک مثال

در مباحث گذشته شما چگونگی اجرای  یک برنامه جاوا را از خط فرمان یا command-line تجربه کردید. معمولا شما با کلیک برروی یک آیکن برنامه خود را اجرا می کنید، اما در حقیقت سیستم عامل یک فرمانی را اجرا می کند که باعث اجرای برنامه شما می شود. شما نمی توانید انتظار داشته باشید که مثلا یک حسابدار برای اجای محاسبه مالیات بایستی Eclipse نصب شده داشته باشد، بعنوان مثال، برای اجرای برنامه TestTax شما احتیاج به  باز کردن پنجره فرمان(command) دارید و سپس نوشته زیر را وارد کنید:

Java TestTax

شما فقط قادر به اجرای آندسته از کلاسهای جوا هستید که دارای متد()main می باشند، که ورودی آن یک آرایه از نوع String می باشد، این آرایه  به معنی ارسال داده به برنامه شما در حین اجرا می باشد. بعنوان مثال شما می توانید درآمد کل، وضعیت، و تعداد افراد تحت تکفل را به کلاس TestTax ارسال کنید مانند زیر:

Java TestTax 50000 NJ 2

متد(main(String[] args   از کلاس TestTax این داده ها را بعنوان یک آرایه از نوع String که نامش را args گذاشته ام دریافت می کند. این آرایه بطور اتوماتیک توسط JVM ایجاد می شود، و باندازه کافی بزرگ است برای جا دادن تمام آرگومانهایی که از طریق خط فرمان وارد می شوند. این آرایه بصورت زیر تخصیص داده می شود:

args[0] = "50000";
args[1] = "NJ";
args[2] = "2";

مثال قدم به قدم

۱_در Eclipse پروژه جدیدی بنام lesson5 ایجاد کنید.

۲_کلاسی بنام Tax ایجاد کنید و کد زیر را درون آن وارد کنید:

class Tax {
	double grossIncome; // class member variables
	String state;
	int dependents;
	static int customerCounter;
	// Constructor
	Tax (double gi, String st, int depen){
	grossIncome = gi; // member variable initialization
	state = st;
	dependents=depen;
	customerCounter++; // increment the counter by one
	System.out.println("The customer #" + customerCounter);
	}

	public double calcTax()
	{
		return (grossIncome*0.33 - dependents*100);
	}
}

۳_کلاس دیگری بنام TestTax ایجاد کنید و کد زیر را وارد نمایید:

class TestTax{
	public static void main(String[] args){
	if (args.length != 3){
	System.out.println("The sample" +" java TestTax 50000 NJ 2");
	System.exit(0);
	}
	double grossIncome = Double.parseDouble(args[0]);
	String state = args[1];
	int dependents = Integer.parseInt(args[2]);
	Tax t = new Tax(grossIncome, state, dependents);
	double yourTax = t.calcTax(); //calculating tax
	// Printing the result
	System.out.println("Your tax is " + yourTax);
	}
}
}

۴_حال می توانید با باز کردن پنجره ی command در ویندوزتان در هنگام اجرای برنامه پارامترهای دلخواه خودتان را ارسال کنید،بعنوان مثال:

Java TestTax 6000 NX 3

کد پروژه Eclipse این مثال را می توانید از لینک زیر دانلود کنید.

دیدگاه خود را به ما بگویید.