شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

اوراکل (ADF(Application Development Framework یک چارچوب(Framework)  کلی می باشد که برروی استانداردهای Java EE و تکنولوژی های Open Source جهت سادگی و پیاده سازی سریع تر برنامه های Java EE ایجاد شده است که کاملا توسعه پذیر و قابل تنظیم بوسیله افزودن یا اصلاح کتابخانه ها می باشد. ADF وظایف را از طریق ایجاد سرویس […]

CardLayout پنجره ای را در نظر بگیرید که شامل چندین پنل می باشد که در یک زمان فقط یکی از این پنل ها قابل مشاهده می باشد،با استفاده از کلاس java.awt.CardLayout شما می توانید کامپوننتی را ایجاد کنید که فقط یکی از این پنل ها را در یک زمان نمایش دهد، مانند شکل زیر: زمانی […]

اطلاعات سخت افزاری CPU اطلاعات CPU شامل جزئیاتی  مثل معماری ، نام سازنده ، مدل ، تعداد هسته ها ، سرعت هرکدام از هسته ها و غیره است. برای دسترسی به چنین جزئیاتی درباره سخت افزار CPU در لینوکس، تعداد بسیار اندکی کامند برای این منظور وجود دارد که ما در اینجا بطور مختصر تعدادی […]

دستور شرطی if و دستور switch

ما در همیشه در حال تصمیم گیری هستیم: اگر او این را بگوید در جوایش می گویم…..و در غیر این صورت کار دیگری انجام می دهم. جاوا دارای دستوری بنام if است و مشخص می کند که آیا شرط خاصی برقرار است یا خیر! براساس نتیجه بدست آمده میسر اجرای برنامه تعیین می شود. اگه نتیجه ارزیابی شرط true باشد دستورات درون اکولاد باز و بسته بعد از if اجرا می گردند و اگر نتیجه ارزیابی false باشد دستورات مابین اکولاد باز و بسته ی بعد از else اجرا خواهد شد.

  if(totalOrderPrice>100){
	  System.out.println(“You’ll get a 20% discount”);
  }
  else{
  	  System.out.println(“Order more than 100$ to “+
    	“get 20% discount”);
  }
  

اگر بلوک های بعد از هر دو بخش  if و else شامل فقط یک دستور باشند مانند مثال ما ، می توانستیم از آکولادهای باز و بسته خوداری کنیم و دستورات را به شکل زیر بیان کینم

  if(totalOrderPrice>100)
	  System.out.println(“You’ll get a 20% discount”);
  else
	  System.out.println(“Order more than 100$ to “+
	  “get 20% discount”);
  

اما برای افزایش خوانایی و همچنین سرعت بخشیدن به فرایند پیداکردن خطاهای احتمالی در هنگام debug برنامه بهتر است هیچ وقت از نوشتن آنها صرفه نظر نکنید.

دستور switch

این دستور مشابه if است در این دستور یک مقدار در درون پرانتز باز و بسته ای که بعد از کلمه کلیدی switch آورده می شود بررسی می شود و سپس براساس مقادیر احتمالی که برنامه نویس قصد دارد براساس آنها روند اجرای برنامه را مشخص کند مقادیر احتمالی مورد نظر برنامه نویس جلوی کلمه کلیدی case نوشته می شوند. برای مثال یعنی اگر مقدار مورد بررسی در switch دارای مقدار ۰ باشد اجرای برنامه به case منتقل می شود که جلوی ان ۰ نوشته شده است مانند case 0:

بعد از این که روال اجرای برنامه به case مورد نظر منتقل شد دستورات تا رسیدن به دستور break اجرا می شوند و بعد از break روند اجرای برنامه به خارج از بلوک switch منتقل می شود. اگر از break در case های خود استفاده نکنید تمام case های بعدی نیز تک تک تا انتها اجرا می گردند. default نیز اختیاری است بعد از اخرین case نوشته می شود از default زمانی استفاده می شود که برنامه نویس احتمال می دهد که مقدار مورد بررسی دارای مقداری باشد که در هیچکدام از case آن را لحاظ نکرده و می خواهد طبق آن مقدار غیر منتظره دستورات خاصی را اجرا کند مثال:

  int taxCode=someObject.getTaxCode(income);
  switch(taxCode){
	  case 0:
		  System.out.println(“tax Exempt”);
		  break;
	  case 1:
		  System.out.println(“low tax bracket”);
		  break;
	  case 2:
		  System.out.println(“high tax bracket”);
		  break;
	  default:
		  System.out.println(“wrong tax bracket”);
	  }
  

دیدگاه خود را به ما بگویید.