شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

اوراکل (ADF(Application Development Framework یک چارچوب(Framework)  کلی می باشد که برروی استانداردهای Java EE و تکنولوژی های Open Source جهت سادگی و پیاده سازی سریع تر برنامه های Java EE ایجاد شده است که کاملا توسعه پذیر و قابل تنظیم بوسیله افزودن یا اصلاح کتابخانه ها می باشد. ADF وظایف را از طریق ایجاد سرویس […]

CardLayout پنجره ای را در نظر بگیرید که شامل چندین پنل می باشد که در یک زمان فقط یکی از این پنل ها قابل مشاهده می باشد،با استفاده از کلاس java.awt.CardLayout شما می توانید کامپوننتی را ایجاد کنید که فقط یکی از این پنل ها را در یک زمان نمایش دهد، مانند شکل زیر: زمانی […]

اطلاعات سخت افزاری CPU اطلاعات CPU شامل جزئیاتی  مثل معماری ، نام سازنده ، مدل ، تعداد هسته ها ، سرعت هرکدام از هسته ها و غیره است. برای دسترسی به چنین جزئیاتی درباره سخت افزار CPU در لینوکس، تعداد بسیار اندکی کامند برای این منظور وجود دارد که ما در اینجا بطور مختصر تعدادی […]

متدهای کلاس(Class Methods)

متدها شامل کدهایی می شوند که این کدها رفتار و وظایف کلاس را مشخص می کند.شما در این بخش چگونگی تعریف و فراخوانی آنها را فرا میگیرید.

آرگومانهای متد(Method Arguments)

هر متد کلاس تعدادی وظیفه انجام می دهد مانند : محاسبه مالیات،قرار دادن یک سفارش و یا روشن کردن یک اتومبیل و…

در جلوی متد شما بایستی نوع داده و نام هر آرگومان را تعریف کنید برای مثال :

int calcLoanPayment(int amount, int numberOfMonths, String state){

// Your code goes here

}

هنگامی که یک متد را فراخوانی می کنید، جاوا runtime سعی به پیدا کردن متدی می کند که با ورودی تعیین شده تعریف شده است،برای مثال اگر شما متد زیر را را فراخوانی کنید:

calcLoanPayment(20000, 60);

کامپایلر جاوا یک خطا خواهد داد مبنی بر اینکه متد ()calcLoanPayment  با دو آرگومان پیدا نشد.

سربارگذاری متد(Method Overloading)

Method Overloading  یا سربارگذاری متد بمعنی داشتن کلاسی دارای چندین متد همنام اما با آرگومانهای مختلف می باشد .

یک متد می تواند Overload شده باشد نه تنها در همان کلاس بلکه در کلاس فرزند آن کلاس هم میتواند Overload شود.برای مثال کلاس  LoanCalculator می تواند متدی بنام ()CalcLoanPaymentداشته باشد که با سه آرگومان تعریف شده است،در حالی که فرزند آن یعنی کلاس MyLoanCalculator ممکن است یک متد دو آرگومانی بنام ()CalcLoanPayment داشته باشد.

متد ()Println برای آزاد گذاشتن شما برای فراخوانی متد “همنام” با انواعی از آرگومانهای مختلف Overload می باشد،در حقیقت آنها بعنوان متدهای مختلف اما با نام های یکسان فراخوانی می شوند.

سازنده ها(Constructors)

هنگامی که در برنامه شی ای از یک کلاس ایجاد می شود،جاوا سازنده کلاس را فراخوانی می کند__یک متد خاص که فقط یک بار آن هم موقعی که شی ساخته می شود فراخوانی می شود توسط عملگر New :

Tax t = new Tax();

پرانتزهای بالا به این معنی هست که  این کد یک سازنده بدون آرگومان را از کلاس Tax فراخوانی می کند.حتی اگه شما سازنده ای برای کلاس تعریف نکرده باشید جاوا یک سازنده بدون آرگومان برای شما ایجاد میکند.

سازنده ها دارای مشخصات زیر می باشند :

>آنها فراخوانی شده اند هنگامی که کلاس معرفی شده است.

>آنها بایستی همنام با کلاسشان باشند.

>آنها نمی توانند مقداری را برگردانند و شما کلمه کلیدی Void را بعنوان یک نوع برگشتی تعیین نمی کنید.

معمولا سازنده ها برای تعیین کردن مقداردهی اولیه استفاده شده اند،ودر قطعه کد بعدی یک سازنده با سه آرگومان تعریف شده است :

کلاس Tax با سازنده

class Tax {
double grossIncome; // class variables
String state;
int dependents;
// Constructor
Tax (double gi, String st, int depen){
grossIncome = gi; // class variable initialization
state = st;
dependents=depen;
{
}

  ایجاد یک شی از این کلاس می تواند به این شکل باشد :

Tax t = new Tax(65000,”NJ”,۳);

تفاوت مقدار دهی اولیه متغییرهای کلاس در این است که در اینجا شما  در طول معرفی کلاس بوسیله آرگومانهای سازنده مقدارهایی را ارسال می کنید،در حالی که در مثال هایی که در بخش های قبلی مشاهده کردید شما یک شی از کلاس Tax ایجاد می کنید سپس متغییرها را مقدار دهی اولیه می کنید.اگر یک سازنده بهمراه آرگومانها در یک کلاس تعریف شده باشد  شما دیگر نمی توانید از سازنده بدون آرگومان پیش فرض استفاده کنید__شما بایستی  در صورت نیاز آنرا به صراحت بنویسید.

قطعه کد بالا متغییر t را که در یک شی از کلاس Tax در حافظه اشاره می کند را تعریف می کند. برای مراجعه به هر فیلد خصوصی یا فراخوانی یک متد در این شی،شما به این صورت عمل می کنید :نام شی و گذاشتن یک نقطه و بعد از آن بردن نام فیلد.برای مثال :

Public static void main(){
...
Tax t = new Tax(65000,”NJ”,۳);
t.dependents = 4; // changing the number of dependents from 3 to 4
...

دیدگاه خود را به ما بگویید.