شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

اوراکل (ADF(Application Development Framework یک چارچوب(Framework)  کلی می باشد که برروی استانداردهای Java EE و تکنولوژی های Open Source جهت سادگی و پیاده سازی سریع تر برنامه های Java EE ایجاد شده است که کاملا توسعه پذیر و قابل تنظیم بوسیله افزودن یا اصلاح کتابخانه ها می باشد. ADF وظایف را از طریق ایجاد سرویس […]

CardLayout پنجره ای را در نظر بگیرید که شامل چندین پنل می باشد که در یک زمان فقط یکی از این پنل ها قابل مشاهده می باشد،با استفاده از کلاس java.awt.CardLayout شما می توانید کامپوننتی را ایجاد کنید که فقط یکی از این پنل ها را در یک زمان نمایش دهد، مانند شکل زیر: زمانی […]

اطلاعات سخت افزاری CPU اطلاعات CPU شامل جزئیاتی  مثل معماری ، نام سازنده ، مدل ، تعداد هسته ها ، سرعت هرکدام از هسته ها و غیره است. برای دسترسی به چنین جزئیاتی درباره سخت افزار CPU در لینوکس، تعداد بسیار اندکی کامند برای این منظور وجود دارد که ما در اینجا بطور مختصر تعدادی […]

۷ دستور برای بررسی اطلاعات CPU در لینوکس

اطلاعات سخت افزاری CPU

اطلاعات CPU شامل جزئیاتی  مثل معماری ، نام سازنده ، مدل ، تعداد هسته ها ، سرعت هرکدام از هسته ها و غیره است. برای دسترسی به چنین جزئیاتی درباره سخت افزار CPU در لینوکس، تعداد بسیار اندکی کامند برای این منظور وجود دارد که ما در اینجا بطور مختصر تعدادی از آنها را شرح می دهیم.۱-  /proc/cpuinfo

این فایل محتوی اطلاعاتی درباره هسته های CPU می باشد که می توانید برای دیدن محتوای این فایل در خروجی از دستور less یا cat استفاده کنید

$ less /proc/cpuinfo
processor : 0
vendor_id : GenuineIntel
cpu family : 6
model : 23
model name : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P8700 @ 2.53GHz
stepping : 10
microcode : 0xa0b
cpu MHz : 2533.000
cache size : 3072 KB
physical id : 0
siblings : 2
core id : 0
cpu cores : 2
apicid : 0
initial apicid : 0
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 13
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca
cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx
lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl aperfmperf pni dtes64
monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm sse4_1 xsave lahf_lm
ida dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority
bogomips : 5052.79
clflush size : 64
cache_alignment : 64
address sizes : 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor : 1
vendor_id : GenuineIntel
cpu family : 6
model : 23
model name : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P8700 @ 2.53GHz
stepping : 10
microcode : 0xa0b
cpu MHz : 800.000
cache size : 3072 KB
physical id : 0
siblings : 2
core id : 1
cpu cores : 2
apicid : 1
:

 

با این کامند اطلاعاتی همچون سرعت ، اندازه کش و .. مربوط به هر پردازنده یا هسته های ان بصورت جداگانه لیست می شود.

برای شمارش واحدهای محاسباتی از دستور grep همراه با wc استفاده کنید

$ cat /proc/cputino | grep processor | wc -l

تعداد پردازنده های نشان داده شده در این فایل می تواند دقیقا با تعدادهای هسته های واقعی سیستم برابر نباشد . برای مثال یک پردازنده دو هسته ای که درای قابلیت Hyper Threading است (قابلیتی که سبب می شود CPU نوعی  پردازنده ی دو هسته ای را شبیه سازی کند) تعداد هسته های CPU سیستم آن را ۴ گزارش خواهد شد.

برای بدست آوردن تعداد هسته های واقعی سیستم باید id های منحصر به فرد را بررسی کنید

$ cat /proc/cpuinfo | grep ‘core id’

core id : 0

core id : 2

با توجه به خروجی بالا این معناست که سیستم دارای ۲ هسته مجزای واقعی است.۲-  lscpu

lscpu یک کامند سریع و کوچک است که به هیچ سوئیچ خاصی احتیاج ندارد. این دستور جزئیات سخت افزاری CPU را در قالب کاربر پسندی چاپ خواهد کرد.

$ lscpu

Architecture: x86_64

CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit

Byte Order: Little Endian

CPU(s): 2

On-line CPU(s) list: 0,1

Thread(s) per core: 1

Core(s) per socket: 2

Socket(s): 1

NUMA node(s): 1

Vendor ID: GenuineIntel

CPU family: 6

Model: 23

Model name: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P8700 @ 2.53GHz

Stepping: 10

CPU MHz: 2534.000

CPU max MHz: 2534.0000

CPU min MHz: 800.0000

BogoMIPS: 5052.79

Virtualization: VT-x

L1d cache: 32K

L1i cache: 32K

L2 cache: 3072K

NUMA node0 CPU(s): 0,1۳-  lshw

کامند lshw می تواند اطلاعات محدودی درباره CPU ارائه دهد. بصورت پیش فرض اطلاعاتی در مورد قسمت های سخت افزاری مختلف سیستم را نمایش می دهد، که با استفاده از سوئیچ class- می توان اطلاعات مربوط به بخش سخت افزاری خاصی را به درست آورد

$ sudo lshw -class processor

*-cpu

description: CPU

product: Core 2 Duo (N/A)

vendor: Intel Corp.

physical id: 4

bus info: cpu@0

version: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P8700 @ 2.53GHz

serial: N/A

slot: N/A

size: 800MHz

capacity: 2534MHz

width: 64 bits

clock: 266MHz

capabilities: fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx x86-64 constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm sse4_1 xsave lahf_lm ida dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority cpufreq

نام سازنده ، مدل و سرعت پردازنده را به درستی نشان می دهد با این حال از خروجی این دستور نمی توان تعداد هسته های پردازنده را فهمید.۴-  nproc

کامند nproc تعداد واحد های محاسباتی موجود را همیشه نشان می دهد . دقت کنید که تعداد واحد های محاسباتی نشان داده شده ممکن است با تعداد واحد های محاسباتی واقعی سیستم برابر نباشد. (به دلیلی که قبل تر اشاره شد)

$ nproc

۲۵-  dmidecode

کامند dmidecode اطلاعاتی را در مورد CPU نمایش می دهد که شامل نوع سوکت ، نام سازنده و فلگ های مختلف است.

$ Dmidecode -t 4

# dmidecode 2.12

SMBIOS 2.4 present.

Handle 0x0004, DMI type 4, 35 bytes

Processor Information

Socket Designation: N/A

Type: Central Processor

Family: Core 2 Duo

Manufacturer: GenuineIntel

ID: 7A 06 01 00 FF FB EB BF

Signature: Type 0, Family 6, Model 23, Stepping 10

Flags:

FPU (Floating-point unit on-chip)

VME (Virtual mode extension)

DE (Debugging extension)

PSE (Page size extension)

TSC (Time stamp counter)

MSR (Model specific registers)

PAE (Physical address extension)

MCE (Machine check exception)

CX8 (CMPXCHG8 instruction supported)

APIC (On-chip APIC hardware supported)

SEP (Fast system call)

MTRR (Memory type range registers)

PGE (Page global enable)

MCA (Machine check architecture)

CMOV (Conditional move instruction supported)

PAT (Page attribute table)

PSE-36 (36-bit page size extension)

CLFSH (CLFLUSH instruction supported)

DS (Debug store)

ACPI (ACPI supported)

MMX (MMX technology supported)

FXSR (FXSAVE and FXSTOR instructions supported)

SSE (Streaming SIMD extensions)

SSE2 (Streaming SIMD extensions 2)

SS (Self-snoop)

HTT (Multi-threading)

TM (Thermal monitor supported)

PBE (Pending break enabled)

Version: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P8700 @ 2.53GHz

Voltage: 1.1 V

External Clock: 266 MHz

Max Speed: 2533 MHz

Current Speed: 2533 MHz

Status: Populated, Enabled

Upgrade: None

L1 Cache Handle: 0x0005

L2 Cache Handle: 0x0006

L3 Cache Handle: 0x0007

Serial Number: N/A

Asset Tag: N/A

Part Number: N/A۶-  cpuid

از کامند cpuid می توان برا ی واکشی اطلاعات مربوط به پردازنده های Intel و AMD استفاده کرد

$ cpuid

CPU 0:

vendor_id = “GenuineIntel”

version information (1/eax):

processor type = primary processor (0)

family = Intel Pentium Pro/II/III/Celeron/Core/Core 2/Atom, AMD Athlon/Duron, Cyrix M2, VIA C3 (6)

model = 0x7 (7)

stepping id = 0xa (10)

extended family = 0x0 (0)

extended model = 0x1 (1)

(simple synth) = Intel Core 2 Duo (Wolfdale E0/R0) / Core 2 Quad-Core Q9000 (Yorkfield E0/R0) / Mobile Core 2 (Penryn E0/R0) / Pentium Dual-Core Processor E5000/E600 (Wolfdale R0) / Celeron E3000 (Wolfdale R0) / Xeon Processor 3100 (Wolfdale E0) / Xeon Processor 3300 (Yorkfield E0/R0) / Xeon Processor 5200 (Wolfdale E0) / Xeon Processor 5400 (Harpertown E0), 45nm

miscellaneous (1/ebx):

process local APIC physical ID = 0x0 (0)

cpu count = 0x2 (2)

CLFLUSH line size = 0x8 (8)

brand index = 0x0 (0)

brand id = 0x00 (0): unknown

feature information (1/edx):

x87 FPU on chip = true

virtual-8086 mode enhancement = true

debugging extensions = true

page size extensions = true

time stamp counter = true

RDMSR and WRMSR support = true

physical address extensions = true

machine check exception = true

CMPXCHG8B inst. = true

…….۷-  inxi

inxi اسکریپتی است که از دیگر برنامه ها برای تولید یک گزارش خوش ساختار و خوانا درباره اجزای سیستم ایجاد می کند

$ inxi -c

این سوئیچ اطلاعات مربوط به CPU را نشان می دهد

CPU: Dual core Intel Core2 Duo CPU P8700 (-MCP-) cache: 3072 KB flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 ssse3 vmx)

Clock Speeds: 1: 2533.00 MHz 2: 1600.00 MHz

دیدگاه خود را به ما بگویید.